OZ OHaT -Obnova Hodnôt a Tradícií. -VRZZ-Vlast Rodina Zem Zázemí -V (ýbor), R (ežimne-reorganizačných), Z (ásadných), Z (mien)